1

Leder

Mursten giver godt afkast til din pension

 • AfPeter Damgaard Jensen, adm. Direktør, PKA

Byggeri og boliger er med til at sikre et godt og langsigtet afkast til medlemmernes pensioner. Derfor har PKA investeret over 20 mia. kr. i ejendomme rundt om i landet. Vi disponerer over 8.600 lejemål og mere end tusind nye boliger er på vej i 2019.

De seneste år har PKA nemlig opnået et godt afkast fra boligmarkedet – også i 2018, der ellers var et turbulent år for investorer. Her var investeringen i mursten med til at holde hånden under PKA’s samlede afkast, der endte med at ligge i den positive ende i forhold til sammenlignelige selskaber.

Men byggeri handler om mere end afkast for PKA. Gennem vore investeringer er vi også med til at udvikle nye boligområder rundt om i landet. Vi har nybyggeri i gang i bl.a. Aarhus, København, Odense og Aalborg - alle byer, der oplever stor tilflytning, bl.a. pga. investering i infrastruktur og hospitaler og dermed også større efterspørgsel efter lejeboliger. Et godt eksempel på vore visionære og grønne boligprojekter er Grønttorvet i Valby og Gellerupparken uden for Aarhus.

Samtidig er boligpaletten bred i PKA, for vi lægger også vægt på at bygge boliger til medlemmerne i alle livsfaser - lige fra unge under uddannelse til seniorbofællesskaber.

Det er vigtigt for os, at det gode afkast på ejendommene kombineres med at gøre en positiv, grøn forskel. Derfor har vi en ambitiøs klimastrategi om at reducere den gennemsnitlige CO2-udledning fra boligerne. Indtil videre har det resulteret i en reduktion fra 2008 til medio 2018 i den gennemsnitlige CO2-udledning med ca. 55%. Målsætningen er at gå fra en gennemsnitlig energimærkning på C til B til gennemsnitligt B ved udgangen af 2020, hvilket vil svare til en yderligere reduktion i CO2 på 2/3.

PKA har fokus på den bæredygtige bolig og i denne udgave af ditpka.dk kan du bl.a. læse om, hvordan du som PKA-medlem kan leje en af vore boliger.

Peter Damgaard Jensen, adm. direktør, PKA

Læs mere om at leje PKA-bolig her

2

Det gode seniorliv

Pensionist et par dage om ugen

 • AfLone Krogsholm
 • FotografThomas Søndergaard

Delpension er en måde at trappe langsomt ud af arbejdslivet. Men kun få kender til ordningen, mener Inger Habæk, der er pensionist to dage om ugen. I Region Syddanmark forsøger Dansk Sygeplejeråd sammen med arbejdsgiverne at gøre flere opmærksomme på muligheden.

To dage om ugen er vækkeuret slået fra hjemme hos Inger Habæk på Fyn. Da er hun nemlig pensionist og kan bruge tiden, som hun har lyst. Pleje sine interesser. Gå i haven. Eller hente børnebørnene fra skole. Samtidig samler hun energi til ugens tre arbejdsdage som sygeplejerske. Inger Habæk er 65 år, og den 1. oktober sidste år havde hun 40-års jubilæum på Odense Universitetshospital. Samme dag begyndte hun en ny tilværelse på delpension. Og den er hun glad for.

”Jeg havde egentlig tænkt, at når jeg fyldte 65 år, skulle jeg på pension. Men jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg så skulle bruge min tid på,” siger Inger Habæk. En yngre kollega gjorde hende opmærksom på muligheden for delpension. De snakkede lidt om det, og Inger Habæk blev grebet af tanken. Hun mødte opbakning fra både ledelsen og kolleger.” Alle sagde: ”Det er en god idé.” Mange vidste slet ikke, at det overhovedet er muligt at kombinere arbejde med pension,” siger Inger Habæk.

Behovet stiger om fem-ti år

Ordningen med delpension blev indført for fem år siden, men det er fortsat kun få, der benytter muligheden. Det overrasker ikke Bodil Otto, formand for HK Kommunal. ”Dengang forventede vi heller ikke, det ville eksplodere på 4-5 år,” siger Bodil Otto. Til gengæld tror hun, delpension bliver mere almindeligt om fem-ti år. Hun har flere forklaringer på, hvorfor det varer nogle år endnu. For det første har flere af dem, der lige nu er først i 60’erne og har alderen til pension, nogle særlige økonomiske vilkår i form af penge fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond eller efterlønsopsparing.

”På den måde er der midler i omløb, som ikke vil være der om ti år,” siger Bodil Otto og tilføjer: ”Samtidig er arbejdsgiverne ikke opmærksomme nok på ordningen.” Hun mener, at muligheden for delpension bør være et emne ved seniorsamtalerne med nærmeste leder og tilføjer: ”I løn- og personaleafdelingerne kender de det godt, men vi skal sørge for at informere mange flere om det.”

Informationskampagne på Fyn

Det synspunkt deler de på Fyn, hvor Dansk Sygeplejeråd i samarbejde med ledelsen på Odense Universitetshospital og Odense Kommune ønsker at udbrede kendskabet til delpension.

”Mange sygeplejersker vælger at gå på deltid i den sidste del af deres arbejdsliv. Men med delpension kan de arbejde mindre på en økonomisk mere fordelagtig måde. De kan trappe ned uden at forringe deres pension,” siger formand i Dansk Sygeplejeråd kreds Syddanmark, John Christiansen. At pensionisttilværelsen ikke er et enten-eller er interessant for både den enkelte medarbejder, for de faglige organisationer og for ledelserne, mener han.

”Jeg har snakket med mange, der ikke kender til muligheden eller siger ”det bruger vi ikke”. Så der er behov for både kendskab og et andet mindset,” siger John Christiansen. Han oplever stor interesse fra ledelsen på to af de største arbejdspladser i regionen, nemlig Odense Universitetshospital og Odense Kommune. ”Det er tydeligt, at ledelserne gerne vil bruge redskabet aktivt i generationsskiftet på arbejdspladserne. Interessen er stor, og nu vil alle sygehusene i regionen høre mere om det,” siger John Christiansen.

”Jeg havde egentlig tænkt, at når jeg fyldte 65 år, skulle jeg på pension. Men jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg så skulle bruge min tid på.”
Inger HabækSygeplejerske og pensionist to dage om ugen

Ikke bare gøre, som man plejer

Sammen med blandt andre PKA, Lån & Spar og advokater i arveret har DSR kreds Syddanmark holdt mere end 30 møder for at informere om pension til medlemmer i alle aldre. Men det er svært at fange dem under 50 år.

”Kun en enkelt gang deltog der en studerende. Vi vil ellers gerne have dem til at tænke pension ind i deres beslutninger gennem hele arbejdslivet,” siger John Christiansen. Han vil gerne opnå, at de unge sygeplejersker regner på de langsigtede økonomiske konsekvenser af deres beslutninger.

”Rigtig mange går på deltid fra en ung alder. Arbejder de aften, nat og helligdage får de ulempetillæg, men det er uden pension. Men de har muligheden for at arbejde på fuld tid, og så afspadsere deres ulempe og på den måde spare væsentligt mere op til pensionen. Vi vil rigtig gerne skubbe til, at man vælger en model bare fordi, det ”plejer” sygeplejersker at gøre,” forklarer John Christiansen. Han understreger, at det er godt, at der er mulighed for at gå på deltid, men opfordrer til, at man skal kende konsekvensen og vælge det af lyst og ikke af nød. Det samme gælder for de mange seniorer, der går ned i tid eller stopper arbejdslivet fra den ene dag til den anden. ”Indtil videre er det ganske få, der er på delpension. Den øverste ledelse er meget opmærksom på muligheden, men vi skal sørge for, at den viden også når helt ud i ”maskinrummet”,” siger John Christiansen.

 

Seniorernes guldkompetencer

På Odense Universitetshospital bekræfter sygeplejefaglig direktør, Mathilde Schmidt-Petersen, at ledelsen er meget interesseret i at få udbredt kendskabet til delpension.

”Der er mangel på sygeplejersker, og det åbner for nye perspektiver, hvis vi kan fastholde seniorerne lidt længere. De har guldkompetencer i form af viden og erfaring, der er vigtig i oplæring af de nye. Kombinationen af nyuddannede og erfarne er meget vigtig,” siger hun. Hun peger på, at delpension skal indgå i MUS-samtalerne, når medarbejderen nærmer sig den alder, hvor det bliver aktuelt. For at flere skal kende muligheden, har hun aftalt med DSR, at de efter sommerferien skal holde gå-hjem-møder, hvor de vil informere om ordningen.

”Afdelings- og oversygeplejersker skal naturligvis også være bekendte med, at muligheden er der for dem, der har lyst,” siger Mathilde Schmidt-Petersen. Hun ser ikke de store barrierer for at udbrede ordningen.

”Det skal vi kunne planlægge os ud af”, fastslår hun. Formanden for HK kommunal, Bodil Otto, mener heller ikke, at der er nogle barrierer, der begrænser brugen af delpension. ”Vi var bare langt fremme i skoene, da vi fik vedtaget ordningen. Måske ville det være sværere at få indført, hvis vi havde ventet. Jeg tror, vi var forudseende, og at flere kommer til at bruge den,” siger Bodil Otto.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Fakta: Delpension og pension på pause

Har du også lyst til at trappe langsomt ned?

… så skal du

 1. Lave en aftale med din arbejdsgiver om at gå ned i tid.
 2. Logge på pka.dk og vælg Selvbetjening – Planlæg din pension og vælge delpension.

Kontakt os, hvis du har brug for mere vejledning.

Eksempel: Arbejder du 70% af fuld tid, kan du søge om at få udbetalt 30% af den månedlige udbetaling, du kan få fra din livsvarige pension.

Når du er på pension

Er du allerede begyndt på fuld pension, men får lyst til at arbejde lidt igen, kan du vælge at skrue ned for pensionen i en periode. Kontakt os, hvis du ønsker at gå fra fuld pension til delpension.

Du kan også sætte pensionen helt på pause i en periode, hvor du har anden indtægt.

Kontakt os på 39 45 45 40 eller på chatten på pka.dk, hvis du vil sætte pensionen på pause eller gå fra fuld pension til delpension.

En periode på delpension eller med pause i udbetalingen giver mere pension resten af livet fra den dag du skruer op for fuldt blus.

Det skal du være opmærksom på

Hvis du går fra fuld pension til delpension eller sætter pensionen på pause, skal et eventuelt folkepensionstillæg beregnes på et nyt grundlag. Pensionsreformen 2018 har blandt andet medført mulighed for at spare ekstra op på en aldersopsparing fra de sidste fem år, før man når sin folkepensionsalder, og dels større effekt af fradraget ved indbetaling til fradragsberettiget pension. Når du begynder at få udbetalt en løbende pension – også selv om det ’kun’ er en delpension - må du dog højst indbetale 5.200 kr. om året på aldersopsparing, og du får ikke det fulde udbytte af det nye fradrag på indbetalingerne til din fradragsberettigede pension.

Kontakt os på 39 45 45 40 eller på chatten på pka.dk, hvis du har brug for rådgivning, før du vælger delpension.

3

Din pensionsordning

Mere pension – du får aldersopsparing i PKA

 • AfLene Hansen

For øjeblikket og hen over sommeren ændrer vi pensionsordningen for langt de fleste medlemmer, der indbetaler i PKA, så noget af indbetalingen går til en aldersopsparing. Aldersopsparingen vil for de fleste give flere penge udbetalt og større fleksibilitet, når man går på pension.

Råder bod på samspilsproblemet

Mange har ærgret sig over, at deres pensionsopsparing vil blive modregnet i folkepensionens tillæg, som enten bliver mindre eller helt bortfalder, hvis man har en pension over en vis størrelse.

Da den nye aldersopsparing ikke modregnes i folkepensionens tillæg, får man – samlet set – mere pension for pengene.

Du får besked

Du får besked i e-boks, når din ordning bliver ændret. Og du kan nemt se på pka.dk, om aldersopsparing er en fordel for dig. Du skal blot svare på et par spørgsmål om lige netop din situation - så får du vores anbefaling.

PKA har valgt, at der indbetales til aldersopsparing for de 190.000 medlemmer der indbetaler til deres pensionsordning i dag. Og alle nye medlemmer får automatisk aldersopsparing.

Fordel for de fleste

 • Du får flere penge udbetalt, når du går på pension, for aldersopsparing bliver ikke modregnet i folkepensionens tillæg.
 • Der er ikke fradrag for indbetaling til aldersopsparing – til gengæld er den skattefri ved udbetaling.
 • Du kan få en del af aldersopsparingen udbetalt på én gang.

”Vi vurderer, at der vil være en økonomisk gevinst at hente for helt op til 90 procent af vores medlemmer. Derfor har vi valgt at indføre aldersopsparing til næsten alle indbetalende medlemmer, så vi er sikre på, at de ikke risikerer at gå glip af muligheden,” fortæller medlemschef i PKA, Britt Brandum.

Beregninger fra PKA viser, at et 25-årigt medlem, der indbetaler til aldersopsparingen hele livet, vil få en indtægt som pensionist, der årligt er ca. 14.400 kr. større før skat, end hvis hun ikke benyttede sig af muligheden.

Hvornår er det ikke en fordel?

Aldersopsparing er en fordel for langt de fleste. Men der kan være forhold, der gør, at det ikke er en fordel for netop dig. Det gælder fx

 • Når du indbetaler til en privat aldersopsparing
 • Når du betaler topskat
 • Når en i din husstand får offentlige ydelser, fx boligstøtte eller friplads i daginstitution
 • Når din pension er meget høj

Skal jeg selv gøre noget?

Hold øje med e-boks og læs brevet fra PKA, når det kommer.

”Som medlem behøver du ikke foretage dig noget, før du hører fra os om ændringen i din ordning. Vi har gjort det nemt for dig at tjekke, om du skal fravælge indbetaling til aldersopsparing. Når du får brevet i e-Boks, så klik på linket til pka.dk, hvor du med et par få spørgsmål kan få vores anbefaling. Og du kan altid ændre dit valg, hvis din situation ændrer sig,” fortæller Britt Brandum.

I Pensionskassen for Farmakonomer vil bestyrelsen på et senere tidspunkt tage stilling til, om ovenstående skal være gældende for medlemmerne i den pensionskasse i 2020.

Baggrund

Reglerne for aldersopsparingen blev ændret med seneste pensionsreform, der trådte i kraft januar 2018. Formålet var at mindske de samspilsproblemer, der opstår, når ens egen opsparede pension modregnes i de offentlige ydelser som fx folkepensionens tillæg. Med de tidligere regler kunne størstedelen af PKA’s medlemmer forvente at opleve samspilsproblemet.

Med de nye regler kan man indbetale væsentligt mere til aldersopsparingen i de sidste 5 år før folkepensionsalderen, i 2019 er det 48.000 kr. efter skat. Har man mere end 5 år til folkepensionsalderen, kan man i 2019 indbetale 5.200 kr. efter skat.

4

Medlemsfordele

Masser af lejligheder – og du har fortrinsret

 • AfLisbeth L. Weimann

Som PKA-medlem har du fortrinsret til at leje et af de 8.300 lejemål, som PKA disponerer over i hele landet – lige fra ejendomme fra både København til Aalborg, Odense, Esbjerg og Hillerød. PKA råder over både almindelige lejemål samt boliger til studerende og elever inden for de faggrupper, der er tilknyttet PKA-pensionskasserne. Den 1. marts 2019 startede desuden udlejningen af seniorboliger på Grønttorvet i Valby, hvor medlemmer fra hele landet har søgt bolig. Flere seniorboliger er i støbeskeen andre steder i landet.

www.findbolig.nu

Hvis du vil kigge nærmere på PKA’s mange ejendomme og på, hvordan du kan leje bolig, skal du gå ind på www.findbolig.nu/pka. Her er der oversigt over ledige lejligheder og du kan også se reglerne for at leje lejlighed. På www.findbolig.nu/pka kan du oprette en boligagent, og få besked pr. mail eller sms, når der er ledige boliger, som matcher dine ønsker. Du skal altså ikke kontakte PKA om boliger, men gå ind på www.findbolig.nu/pka.

Når en lejlighed udbydes

Ledige lejemål udbydes i første omgang i 8 dage til PKA-medlemmer, hvor der sorteres efter anciennitet i pensionskassen. Pensionister bevarer den anciennitet, de havde, da de gik på pension.

Hvis ingen medlemmer er interesserede i at leje den ledige bolig, udbydes den til PKA-medlemmers børn (18-29 år) og derefter til øvrige interesserede.

Se mere på findbolig.nu/pka

Medlemsfordele

Kunne du forestille dig at flytte i seniorbofællesskab?

5

Mød PKA

Kom til møde med PKA

– og fortæl gerne dine kolleger om muligheden for at komme til PKA-møder! Se mere i filmen nedenfor.

Informationsmøde

”Pension er noget, man kommer til at glemme i hverdagens travlhed – derfor kom jeg til møde i dag”. Sådan fortæller en af deltagerne under et informationsmøde – se mere i filmen nedenfor af og hør flere deltagere fortælle. PKA kommer også gerne ud på din arbejdsplads og fortæller dine kolleger og dig om pensionsordningen. Du skal samle mindst 25 kolleger, og det kan være kolleger inden for samme faggruppe eller en bredere kreds af forskellige faggrupper med pensionsordning i PKA. Møderne er populære, så du skal være ude i god tid med at arrangere et møde for kollegerne og dig.

Informationsmødet er tilrettelagt for medlemmer op til 57 år.

Læs mere om informationsmøder her.

Seniormøde

Seniormødet er for dig, som er på vej på pension og har brug for at vide mere om din PKA-pension. På mødet fortæller vi også lidt om sammenhængen til folkepension og andre pensionsordninger. Du skal være fyldt 58 år for at deltage i mødet.

Du kan tilmelde dig et af de mange seniormøder rundt om i landet her.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
6

Medlemsdemokrati

Stort engagement

…og spørgelyst på årets generalforsamlinger i de fire PKA-pensionskasser.

Godt 700 delegerede og medlemmer deltog i generalforsamlingerne i de fire PKA-pensionskasser i foråret. Der var stor debatlyst og engagement blandt deltagerne. Du kan høre et par deltagere fortælle i filmen ovenfor og du kan læse referater fra generalforsamlingerne her: https://www.pka.dk/om-pka/medlemsdemokrati/

Vil du være delegeret?

Du har også mulighed for at få indflydelse på din pension ved at blive delegeret. Læs mere på https://www.pka.dk/om-pka/medlemsdemokrati/

Og hvis du er medlem af Pensionskassen for Sundhedsfaglige, skal du være opmærksom på, at der er valg af delegerede i efteråret 2019. Måske er det noget for dig at stille op? Vi fortæller mere om valget på bl.a. pka.dk i efteråret.

7

Din pensionsordning

Tjek dine forsikringer

Din pensionsordning i PKA indeholder både pension til, når du bliver pensioneret og forsikringer ved sygdom og død.* Det er bl.a. gruppeforsikringen, som indeholder skattefri engangsudbetalinger:

 • Sum ved ressourceforløbsydelse – 100.000 kr.
 • Sum ved førtidspension – 200.000 kr.
 • Sum ved visse kritiske sygdomme – 160.000 kr.
 • Sum ved død – 640.000 kr.

Her kan du se, om du har forsikringerne, og i hvilke situationer de forskellige forsikringer kan udbetales.

Vær opmærksom på

 • Beløbene gælder for et år ad gangen
  • Forsikringsbeløbene fastsættes for et år ad gangen. Du vil i en given situation få udbetalt det beløb, der var/er gældende på det tidspunkt, hvor du opfylder betingelserne for udbetalingen.
  • Det er altså ikke tidspunktet for din ansøgning, der afgør, hvor meget du får udbetalt, men det tidspunkt, hvor du opfylder betingelserne for udbetalingen.
  • Eksempel: Hvis du søger Sum ved ressourceforløbsydelse i 2019, men allerede i 2018 opfyldte betingelserne for at få udbetalingen, vil du få udbetalt 2018-beløbet på 80.000 kr. skattefrit.
 • Ophør af forsikringerne
  • Du har i udgangspunktet forsikringerne, så længe der indbetales på din pensionsordning. Du skal dog være opmærksom på, at forsikringerne automatisk udløber, når du når din folkepensionsalder.
  • Hvis du arbejder videre efter din folkepensionsalder, skal du kontakte medlemsservice på 39 45 45 40, hvis du ønsker at forlænge forsikringerne Sum ved visse kritiske sygdomme og Sum ved død.
 • Udbetaling
  • Får du udbetalt Sum ved ressourceforløbsydelse, nedsættes Sum ved førtidspension med 50 % og Sum ved død med 15 % af de til enhver tid gældende beløb.
  • Får du udbetalt Sum ved førtidspension, nedsættes Sum ved død med 30 % af det til enhver tid gældende beløb.
  • Får du udbetalt Sum ved visse kritiske sygdomme, nedsættes Sum ved død med 25 % af det til enhver tid gældende beløb.

*Er du medlem af Pensionskassen for Farmakonomer gælder der andre regler for dine forsikringer. Log på pka.dk og se din ordning.

Digitalt overblik

Få overblik over din pension

I vores app PKAgo og på pka.dk kan du nemt få overblik over din pension og se gode råd og anbefalinger til lige netop dig. 

 

Hør også her PKA-medlemmerne, Rikke og Stine, fortælle, hvordan og hvorfor de holder øje med deres pensionsordning.

Se filmen her

Medlemsdemokrati

Del din mening med os

Tilmeld dig vores medlemspanel og få indflydelse på din pension. Vi spørger dig løbende på e-mail, hvordan du synes, din pensionskasse skal udvikle sig.

Hvis du tilmelder dig medlemspanelet i dag, er du med i konkurrencen om et gavekort på 500 kr. Vi trækker lod blandt nye deltagere hvert kvartal og vinderen får direkte besked.

Tilmeld dig her

Din pensionsordning

Vil du have gode råd om din pension?

Med din mailadresse kan vi rådgive dig bedre, hvis der fx er nyt om din pension eller noget du skal tage stilling til. Du får målrettet vejledning og gode råd om, hvordan du kan planlægge din pension. Log på pka.dk med NemID allerede i dag og giv os din mailadresse inden den 8. juli, så deltager du i lodtrækningen om 5 x 2 biografbilletter. Vinderne får direkte besked.

8

Din pensionsordning

Spørg PKA

"Jeg har lige passeret en milepæl, nemlig det tidspunkt i livet, hvor jeg kan få folkepension. Jeg er dog ikke gået på pension endnu, for jeg er glad for mit arbejde, er rask og har stadig energi. Så jeg vil gerne arbejde et par år mere, men er selvfølgelig optaget af, hvordan min økonomi vil være den dag, jeg stopper. I den forbindelse opdagede jeg forleden, at min forsikring ved kritisk sygdom var væk. Hvordan kan det være, at den pludselig er forsvundet?"

Det er sådan, at forsikringerne Sum ved ressourceforløbsydelse, Sum ved førtidspension, Sum ved visse kritiske sygdomme og Sum ved død stopper, når man når sin folkepensionsalder.

Men når du fortsat arbejder, har du mulighed for at tilkøbe forsikringerne Sum ved visse kritiske sygdomme og Sum ved død. Du skal bare give os besked inden for de første tre måneder efter, at du har nået folkepensionsalderen. Prisen for forsikringerne trækker vi fra indbetalingen til din pension. Ring til os på 3945 4540, hvis du gerne vil tilkøbe forsikringerne. Er du farmakonom gælder der andre regler for dine forsikringer.

Log på pka.dk og få overblik